LIFE
Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Web-design and development: George A. Constantinou
Copyright © 2017 - Department of Forests
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ
1η Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής Έργου (30 Νοεμβρίου 2016 - 2 Δεκεμβρίου 2016)
1η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων (30 Μαρτίου 2017)

    Παρουσίαση 1
    Παρουσίαση 2