LIFE
Πρόοδος Δράσεων Έργου
Καθεστώς
Προπαρασκευαστικές Δράσεις (Δράσεις A)
Α.1 Σύνθεση και δομή του οικοτόπου 9590*
      Εγκατάσταση Δειγματοληπτικών Επιφανειών
12/2016
      Συλλογή στοιχείων πεδίου
06/2017
      Επεξεργασία δεδομένων
10/2017
      Σύνταξη Παραδοτέων
11/2017
Α.2 Σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590*
      Συλλογή στοιχείων / δεδομένων πυρασφάλειας
09/2017
      Ετοιμασία προσχεδίου Σχεδίου Πυροπροστασίας
11/2017
      Παρουσίαση Σχεδίου Πυροπροστασίας στην Διαχειριστική Επιτροπή του Δάσους Πάφου

      Οριστικοποίηση Σχεδίου Πυρασφάλειας για τον οικότοπο 9590*
11/2017
      Προδιαγραφές για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν στη Δράση C.3
04/2017
A.3 Εκτίμηση της υγείας και της ζωτικότητας του τύπου οικοτόπου 9590*
      Εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών
10/2016
      Συλλογή και ανάλυση σπερμάτων με την X-ray radiography για την αξιολόγηση του ποσοστού προσβολής του από το έντομο
      Megastigmus schimitscheki.
12/2016
      Εγκατάσταση βίντεο-καμερών στο πεδίο
02/2017
      Συλλογή στοιχείων από κάμερες
10/2017
      Εγκατάσταση παγίδων και φερομονών για παρακολούθηση / αξιολόγηση των ειδών σκαθαριών και του μεγέθους του
      πληθυσμού τους που απαντά στον οικότοπο 9590*.
05/2017
      Συλλογή και αξιολόγηση των ειδών σκαθαριών που παρατηρούνται στον οικότοπο 9590*
11/2017
A.4 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων διατήρησης
      Εγκατάσταση κλωβών αποκλεισμού βόσκησης
05/2017
      Συλλογή στοιχείων πεδίου
06/2017
      Ανάλυση στοιχείων για εκτίμηση βοσκοϊκανότητας
11/2017
      Σύνταξη μελέτης εκτίμησης βοσκοϊκανότητας.
11/2017
      Σύνταξη Προκαταρτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ).
09/2017
      Υποβολή ΠΕΕΔ σε αρμόδια αρχή αξιολόγησης ΠΕΕΠ (Τμήμα Περιβάλλοντος)
10/2017
Α.5 Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης
      Συλλογή στοιχείων / βιβλιογραφίας σχετικά με τον οικότοπο 9590*
10/2017
      Σύνταξη Σχεδίου Δράσης

Δράσεις Διατήρησης (Δράσεις C)
C.1 Δασοκομικές παρεμβάσεις σε συστάδες Κέδρου
      Εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη χρονική περίοδο 2018 (προσήμανση / αραιώσεις / υλοτομίες).

      Εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη χρονική περίοδο 2019 (προσήμανση / αραιώσεις / υλοτομίες).

      Εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη χρονική περίοδο 2020 (προσήμανση / αραιώσεις / υλοτομίες).

C.2 Αποκατάσταση και εξάπλωση του οικότοπου 9590*
      Σπορά 2017
11/2017
      Φύτευση και σπορά 2018

      Φύτευση και σπορά 2019

C.3 Προστασία του τύπου οικοτόπου 9590* κατά των δασικών πυρκαγιών
      Εναρξη περιπολίων για την πυροπροστασία του οικοτόπου 9590*

      Εγκατάσταση έξι προειδοποιητικών σημάτων πυροπροστασίας
08/2017
      Κλείσιμο 10 km δασικών δρόμων και αποκατάσταση /επαναεισαγωγή φυσικής βλάστησης

      Ελεγχόμενοι βοσκοί για περιορισμό βιομάζας στα νότια όρια εξάπλωσης της περιοχής του οικοτόπου 9590*

      Κατασκευή και εγκατάσταση έξι ποτίστρων (για την καλύτερη κατανομή άγριων ειδών πανίδας μέσα στο δάσος)

      Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών 2017
06/2017
      Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών 2018

      Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών 2019

      Απομάκρυνση ξηρής βιομάζας κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών 2020

      Κατασκευή 200-300 m νέας αντιπυρικής λωρίδας

      Διευκόλυνση της γρήγορης πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων κατά μήκος κύριων οδών πρόσβασης και διακοπών
      πυρκαγιάς

      Κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών 90-τόνων

C.4 Μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου 9590*
      Ξερολιθιές

      Εγκατάσταση 10 τεχνητών φωλιών για το ανθρωποπούλι

      Εγκατάσταση 20 τεχνητών φωλιών για νυκτερίδες

      Εγκατάσταση 5 αντιδιαβρωτικών λιθο-φραγμάτων με συρματοκιβώτια

      Εγκατάσταση κορμοδεμάτων για την αποτροπή της διάβρωσης σε γυμνά εδάφη με ισχυρές κλίσεις

      Εγκατάσταση εντομοπαγίδων για τη διαχείριση των πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών

C.5 Εκτός τόπου διατήρηση του οικοτόπου 9590*
      Συλλογές σπερμάτων για 2016
11/2016
      Συλλογές σπερμάτων για 2017
10/2017
      Συλλογές σπερμάτων για 2018

      Συλλογές σπερμάτων για 2019

      Έναρξη εγκατάστασης φυτείας οικοτόπου 9590*

Παρακολούθηση του αντικτύπου των δράσεων του έργου (Δράσεις D)
D.1: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων, ευρήματα και αποτελέσματα του έργου
      Προσχέδιο πρωτόκολλου παρακολούθησης δράσεων διατήρησης
11/2016
      Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης δράσεων διατήρησης από Επιστημονική Επιτροπή
01/2017
D.2: Αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
       Ετοιμασία και οριστικοποίηση κατευθυντήριων γραμμών οδηγού συνεντεύξεων
04/2017
       Ολοκλήρωση 1ης συνέντευξης ομάδων στόχων
08/2017
       Ολοκλήρωση 2ης συνέντευξης ομάδων στόχων

D.3: Εκτίμηση των επιπτώσεων στις οικοσυστημικές λειτουργίες
       Συλλογή στοιχείων / δεδομένων για περιοχή μελέτης CY2000008 και οικότοπο 9590*

       Επεξεργασία / ανάλυση στοιχείων και μελέτη επιπτώσεων έργου στις οικοσυστημικές λειτουργίες.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων (Δράσεις E)
E.1: Σχεδιασμός και εκτέλεση δραστηριοτήτων διάχυσης
     Δικτύωση έργου με τοπικά έργα: PLANT-NET CY & JuniperCY
05/2017
     Δικτύωση έργου με αντίστοιχα έργα στο εξωτερικό - Πρώτη επίσκεψη σε έργο στο εξωτερικό
10/2017
     Δικτύωση έργου με αντίστοιχα έργα στο εξωτερικό - Δεύτερη επίσκεψη σε έργο στο εξωτερικό

     Δημιουργία ιστοσελίδας έργου
03/2017
     Οργάνωση τοπικών συναντήσεων /εργαστηρίων (πρώτη φάση)
08/2017
     Οργάνωση τοπικών συναντήσεων /εργαστηρίων (δεύτερη φάση)

     Εγκατάσταση έξι ενημερωτικών πινακίδων
11/2017
     Δημιουργία διαφημιστικού υλικού έργου (banners, φλυτζάνια & mouse pads)
05/2017
     Δημιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης
10/2016
     Δημιουργία ταινίας έργου

     Εκδοση ενημερωτικού δελτίου έργου - 2017
05/2017
     Εκδοση ενημερωτικού δελτίου έργου - 2018

     Εκδοση ενημερωτικού δελτίου έργου - 2019

     Εκδοση ενημερωτικού δελτίου έργου - 2020

     Εκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο (Ελληνικό / Αγγλικό)
05/2017
   
     Δημοσίευση άρθρου και δελτίων τύπου για το έργο - 2017
10/2016
11/2016
05/2017
     Δημοσίευση άρθρου και δελτίων τύπου για το έργο - 2018

     Δημοσίευση άρθρου και δελτίων τύπου για το έργο - 2019

     Δημοσίευση άρθρου και δελτίων τύπου για το έργο - 2020

     Εκδοση Εκλαϊκευμένης Έκθεσης Έργου

     Διοργάνωση τελικής ημερίδας έργου

Ε.2: Διάδοση τεχνικών θεμάτων
      Σύσταση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων
03/2017
      Οργάνωση 1ης συνάντησης Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων
03/2017
      Οργάνωση 2ης συνάντησης Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων

      Οργάνωση 3ης συνάντησης Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων

      Οργάνωση 4ης συνάντησης Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων

      Παρουσίαση έργου σε διεθνές συνέδριο - 1
10/2016
      Παρουσίαση έργου σε διεθνές συνέδριο - 2

      Παρουσίαση έργου σε διεθνές συνέδριο - 3

      Παρουσίαση έργου σε διεθνές συνέδριο - 4

      Επικαιροποίηση τυποποιημένου έντυπου δεδομένων για την περιοχή CY2000008

     Ετοιμασία "Τεχνικού οδηγού για την αειφόρο διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του στενού ενδημικού τύπου   
     οικοτόπου σε περιορισμένη περιοχή πληρότητας: Η περίπτωση του τύπου ενδιαιτήματος 9590*"

Διαχείριση έργου (Δράσεις F)
F.1 Διαχείριση έργου
     Σύσταση ομάδας διαχείρισης έργου
09/2016
     1η συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής
12/2016
     2η συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

     3η συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

     4η συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής

F.2 Πρωτόκολλο παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών
     Προσχέδιο πρωτόκολλου παρακολούθησης έργου
11/2016
     Πρωτόκολλο παρακολούθησης του έργου που εγκρίθηκε από την ομάδα διαχείρισης έργου
01/2017
Προσεχώς >

Σε εξέλιξη >

Ολοκληρώθηκε >

Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ
Η πρόοδος της ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου βρίσκεται εδώ

Η χρονική πρόοδος του έργου βρίσκεται εδώ
Web-design and development: George A. Constantinou
Copyright © 2017 - Department of Forests
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ